Çocuklarda Konuşma Bozukluğu Gelişimi

Kekemelik ya da artikülasyon olarak nitelendirilen konuşma bozuklukları gibi doğuştan olmayan ve sonradan ortaya çıkan akıcı konuşma bozuklukları yahut harf hataları düzelebilen konuşma bozukluklarıdır. Fakat bazı çocuklarda konuşma bozukluğu sebepleri işitme kaybı gibi doğuştan gelen sorunlar olabilmektedir. Gençliğinde konuşma bozukluğu yaşayan ve çözüm süreçlerinde büyük rol oynayan C. Vn Riper der ki “ duyabilen herkes aynı zamanda konuşabilir” bu söz aslında her şeyi açıklamaktadır.

Çocuklarda konuşma bozukluğu gelişimi erken konuşma dönemlerinde çocukların karşılaştığı özellikle de korkulu ve gergin anların, onların hayatlarında derin izler bırakmasının bir sonucu olarak görülebilmektedir. Akıcı konuşma bozukluklarından kekemelik bilhassa böyle durumların ardından sıkça görülebilmektedir. Ya da küçüklerin bazı harfleri söyleyememesi ya da yanlış söylemesi, her ne kadar onları tatlı bir görünüme soksa da bu bir sorundur ve müdahale gerektirir. Çocuklarda konuşma bozukluğu çok sık görünse de çocuklarda konuşma bozukluğunun kalıcı bir sorun haline gelmemesi için görev aile bireylerine düşmektedir.

Çocuklarda konuşma bozukluğu bilhassa da gergin olan durumlarda kendini gösteren bir durum olarak bilinmektedir, sebebiyeti sadece heyecana yüklemek de yanlış bir görüş olur. Bu sebeple çocuklarda konuşma bozukluğu sendromunu bir hastalık olarak değerlendirmemek ve ilaçlara sarılmadan çocuklarda kekeleme sorununa yalnızca konuşma terapileri ile çözüm aramak gerekir. Çocuklarda konuşma bozukluğu sorunu ciddiye alınması gereken bir problemdir. Konuşma bozukluğu bir tür alışkanlık haline geldikten sonra kendiliğinden düzelme şansı çok yoktur. Bu gibi durumlarda dil ve dudak terapileri devreye girecek ve yeni bir kontrollü konuşma alışkanlığının çocuk tarafından benimsenmesi süreci aile bireylerini ilgilendirir önemlilikte olacaktır.

Konuşma bozukluğu tedavisi ise, konuşma terapistlerinin dil-dudak eğitimlerine girdiği, kişilerdeki akıcı konuşma bozukluklarının tam olarak tespiti ile şekillenen konuşma egzersizleriyle sorunların üzerinde yapıcı şekilde gelişimini amaçlayan terapilerle düzelebilmektedir. Konuşma bozuklukları uzmanları ve asistanları kişilerdeki problemlerin bilhassa bireylerin yaşadıkları psikolojik olayları göz ardı etmeksizin değerlendirmelidir.

Çocuklarda Konuşma Bozukluğu

Çocuklarda konuşma bozukluğu 2 ile 7 yaş arasında görülmeye başlayan, her yaş grubunda devam edebildiği gibi ortaya çıktığı yıl itibari ile de herhangi bir konuşma terapisine ihtiyaç duymadan ortadan kalkabilmektedir.

Çocuklarda Konuşma Bozukluğu, kekemelik başta olmak üzere çocuklarda konuşma bozukluğu grubunda olan artikülasyon problemi çok rastlanan çocuklarda konuşma bozukluğu çeşitlerindendir.

Uygulanan konuşma terapilerinde çocuklarda konuşma bozukluğu türü ilk olarak ele alınması gereken unsur olsa da bilinen yöntemlerin dışında çocukla ilgili zeka testi ve karakter analizinin değerlendirilmesi önem teşkil etmektedir.

Çocuklarda konuşma bozukluğu bilhassa tekrarlarla başlayan ancak yaşanan olayın ardından görülen takılmalarla devam edebilen bir yapıya sahip olsa da ailelerin panik yapıp çocuğa karşı baskıda bulunmaları çocuklarda konuşma bozukluğunu kalıcı hale getiren durumlardır.

Çocuğun bu sorunları yaşadığı durumlarda “oğlum / kızım düzgün konuş”, neden böyle konuşuyorsun.. gibi uyarılar çocuklardaki konuşma bozukluğunun birey tarafından fark edilmesi ve kendisine dert edinmesine sebebiyet veren hareketlerdir.

Çocuklarda konuşma bozukluğu tedavisi, konuşma terapistleri tarafından yapılabilen akıcı konuşma sorunlarıdır. Konuşma bozukluğu, dil tembelliği, hece ya da harf sorunlarına dayalı olan yanlış konuşma alışkanlıklarıdır ve ilaç tedavileri bulunmamaktadır.

Harflerin çıkış noktalarında kelime içerisinde konuşma esnasında yaşanan yanlış konuşma sorunlarıdır. Harfler ya hiç çıkmaz yada farklı bir harfe benzer şekilde çıkar. Artikülasyon bozukluğu sorunu ayrıca özellikle çocukların cümle içerisinde anlaşılamayan kelimelerin ifade edilmesine sebebiyet vermektedir.

Konuşma Terapisi

konuşma Bozuklukları bedensel sorunlar ya da yapısal olmayan, sonradan öğrenilmiş sorunlar olarak ses problemleri şeklinde dil bozuklukları grubunda görülen iki türlü değerlendirilmesi gereken terapilerle geçebilir.

Yapısal olmayan konuşma bozuklukları genel olarak yanlış öğrenilen ve bu yanlışlığın doğurmuş olduğu sürekliliğinin alışkanlık haline gelmesiyle devam eden sesletim bozukluğudur. Ayrıca konuşma bozuklukları bir sebebe bağlı olarak kısa sürelerde ortaya çıkabilen dil bozukluklarına dayalı sorunlar olabilmektedir.

konuşma bozuklukları, takılmalar, dil tembellikleri gibi sorunlar olarak özellikle de çocukluk dönemlerinde çok sık görünebilen problemlerdir. Konuşma bozukluğu yaşayan bireylerden örnek vermek gerekirse, konuşma gecikmeli olabilir, az kelime kullanıyor olabilir, söylenenleri anlamıyor olabilir, karışlıklı olarak gelişen konuşmaları beceremiyor olabilir.

konuşma bozuklukları uzmanlar tarafından müdahale edilmesi gereken ciddi bir yoğun konuşma terapisi planlamasıyla kişiye özel olarak yapılması gereken seanslardır. Konuşma bozuklukları dil ve dudak terapileri ya da özel dil yeteneğini geliştiren bazı yöntemlerle geçebilecek sorunlarıdır.

Konuşma terapisti bireyin sorunun günden güne azalmasına ve yerine tamamen farklı bir konuşma yapısına alışmasında en büyük yol göstericidir. Bu nedenle terapiler, terapistler tarafından takip edilmeli ve sürekliliğini devam ettiren seanslar eşliğinde ilerleme kaydedilmeli. Her bireyin yaşı, yaşantısı ve konuşma problemi aynı olmadığından konuşma terapilerinde birbirine yakın problemleri yaşan bireylerin bir arada bulunması var olan konuşma probleminin daha akıcı olmasına olanak sağlar.

Konuşma bozuklukları tedavisi içerisine kısa süreleri barındıran terapilerden oluşmamalıdır. Alışkanlık haline gelen ve artık istemsiz meydana gelen konuşma sorunlarımız ancak edinebileceğimiz yeni bir alışkanlıkla düzelebilir bu nedenle kısa süreler alışkanlık edinmemizde yardımcı olamayabilir. Sürekli tekrarlarla öğrenilen konuşma tekniğini benimseyebilmek ve bunu günlük hayatımıza uyarlamak, konuşma problemi olan bireyler için oldukça zordur. Bunu yapabilmek için öncelikle iyileşmeyi gerçekten istemek gerekir. Daha sonrasında ise alınan konuşma terapileri ile tedavi olmak ve tamamen farklı olan konuşma stilini benimsemek kendiliğinden oluşucaktır.

Kekemelik Terapisi

Konuşma terapisi eşliğinde son bulan sıkıntılardan olan kekemelik asla kısa sürelerde geçebilecek kadar basite alınmamalıdır. Konuşma akıcılığındaki bozukluklar olarak kabaca tanımlanan kekemelik, konuşmanın akıcılığını bozan duraklama, tekrarlama, takılma ya da uzatarak konuşma şeklinde görülebilir. Konuşmaya başlarken konuşmanın gereken düzenini bozan, bazı ses veya sözcükleri tekrarlama ya da sesi duraklayarak çıkarma ile devam eden yanlış konuşma alışkanlığıdır.

Genelde heyecan olduğunda, baskılı bir ortamda, sinirlenince, yeni tanışılan kişilerle konuşurken, telefonda konuşurken, toplum karşısında konuşma yapılması gereken durumlarda, önemli bir kişiyle konuşurken bireyin takılması artar. Bu durum kekeme kişinin farklı sebeplerle toplumdan ve sosyal ortamlardan uzaklaşmasına sebep olabilir. Buna sebep olan en büyük faktör, kekeme kişinin takılacağım kaygısıyla konuşmaktan çekinmek olarak ifade edilebilir.

Kekemelik tedavisi ise içinde uzun süreçleri barındıran terapilerden oluşur. Bu terapilerin 15 gün yada türevleri şeklinde alınması bireyin var olan kekemeliğinin sadece kısa bir süreliğine giderdiği gibi iyileştirdiği kısmın her an hasar almasını sağlayabilir. Alışılmış şekilde devam eden bu kekemelik alışkanlığı artık istemsizce engelleyemediğimiz bir hal almaya başlar. Bizde bu durumu düzeltmek amacıyla tedavi yöntemleri ararız. Kekemelik terapisi bireyin aradığı tedavi yöntemlerinin çözümüdür.

Kekemelik terapileri uzun saatler sonucunda alınan seansların tümüne verilen addır. Bu seanslar alışkanlık olan kekemeliğin yeni bir alışkanlıkla yer değiştirmesinde en büyük etkendir. Kekemelik terapilerinin yeni bir alışkanlık olması için kısa süreler yeterli değildir bu sebeple birey uzun sürelerle beraber bunun üstesinden gelebilir. Dil ve konuşma terapistleri bu konuda bireylerin en büyük destekçisi olduğu gibi aldığı terapilerde de en büyük yardımcısıdır.

Kekemelik nasıl geçer sorusuna en verimli yanıt ise eğitim esnasında hangi yöntemin uygulanması gerektiğinin belirlenmesidir. Kademesiz Sistemli Yapısal Konuşma Yönteminin uygulandığı merkezimizde, beynimizdeki lobların görev dağılımlarındaki pozisyonları konuşmaya bağlı olarak düzenlenmektedir. Diyafram egzersizleri ve fısıltı çalışmaları ile yoğunlaştırılmış terapiler eşliğinde bilgisayar destekli konuşma programı bu eğitimler içerisinde uygulanmaktadır. Heyecanlı anlarda sorunun belirginleştiği görülmektedir, bu yüzden heyecanlı anlarında analizi adına uygulanması gereken süreçlerin başında grupla birlikte devamlılığın da sağlanması kekemelik tedavisi için gereklidir.

Kekemelik Türleri

Kekemelik genellikle küçüklü yaşlarda meydana gelen ve ufak duraksamalarla devam eden ardından yerini tekrarlı ya da tutuklu kekemeliğe bırakan akıcı konuşma bozukluğudur. Küçük yaşlarda gelen kekemeliğin bir süre ardından kendiliğinden geçme özelliği vardır ancak bu durum 1 yıl gibi bir süre içerisinde kendiliğinden geri gelmektedir.

Küçük yaşlarda kekemeliği olan çocukların erken tedavi olmaları onun ilerleyen yaşlarda bilinçli davranmasına ve kekemeliğinin getireceği problemleri nasıl atlatabilmesi gerektiğini öğrenmesi açısından önemlidir. Kekemelik takılmalar, tutulmalar, duraksamalar, tekrarlar gibi farklı şekillerde görülebilmektedir. Kekemelik nasıl geçer diye yapılan araştırmalarda ise bu farklılıkların önem arz ettiği ortadadır. Fakat bilinenin aksine “kekemelik ilaç ya da hap tedavisi ile geçer” düşüncesi oldukça yanlıştır.

Belli bir süre içerisinde yaşadığımız korkulu anların kekemeliğe etkisi vardır. Örneğin karanlıkta bir cisim görmek ya yüksek bir yerden korkmak veyahut aniden korkutulmak kekemeliği meydana getirebilir. Bunun nedeni ise vücudun aniden gösterdiği bir reaksiyondur. Bu reaksiyon bir anda ortaya çıkmadığı gibi gün geçtikçe sıklaşmaya başlayabilir.

Kekemelik heyecanlandığımızda daha da artar. Örneğin makam sahibi biriyle konuştuğumuzda ya da önem verdiğimiz bir büyüğümüzle konuşurken dikkat etmeye çalışır hızlı düşünürüz bu durum bireyin birden fazla işi hızla yapmak istemesinden kaynaklı aksamlara neden olur. Kekemelik tedavisi uzun süreçler isteyen terapilerden oluşur. Bu terapiler dil ve konuşma terapistleri tarafından gözlem altında tutular sık sık kontrollerle devam eder. Bireyler haftada 1 gün ya da 15 gün gibi süreler içersinde kekemeliklerini kontrol altına alamayacağı gibi kekemeliğin kısa bir süreden sonra tekrar etmesiyle karşılaşacaktır. Kekemer olarak burada akıcılığı şekillendirerek bireylerin öğrenecekleri yeni konuşma stilini benimsettirebilmek adına dil ve konuşma terpistlerimizle çalışmaktayız. Bireylerde var olan kekemeliği unutturmak adına tamamen farklı bir konuşma stiliyle kekemeliği düzelmek mümkün.

Kekemelik türleri olarak görünüş şekilleri şudur;

1. )  Konuşma esnasında ilk harf ya da hece yinelenir.

2. )  Konuşmaya başlandığı an sesin kesilmesidir.

3. )  Söylenecek kelime ile ilgisi olmayan harflerin tekrarı

4. )  Konuşmaya başlandığı an ilk harfin ağızdan çıkma halinin uzaması

5. )  İlk hecenin uzatılarak duraksamaların yaşanması

 

Bu şekilde meydana gelen kekemelik bir süre sonra sıklaşmaya ve heyecanlı yada baskılı durumlarda daha sık kendini göstermektedir. Meydana gelen bu durumu en aza indirgeyebilmek bireylerin bu durumdan gerçekten kurtulmak istemesiyle başlar. Daha sonrasında doğru nefes teknikleriyle öğrenilen yeni konuşma stilini benimseyebilmek zaman içerisinde gerçekleşecektir.

Kekemeliğe Neden Olan Sebepler

Kekemelik, akıcı konuşma bozukluğu olarak bilinen takılmalardır, kişilerin ilk hece takılmaları olarak yaşadıkları bu sorunlar özellikle de heyecanlı ve gergin anlarda daha sık yaşanmaktadır. Genellikle küçüklü yaşlarda karşılaştığımız kekemeliğin kendiliğinden geçme özelliği olduğu gibi ortalama 1-2 sene içinde geri gelme özelliği de vardır. Bireyler karşılaştıkları bu kekemelik sorununu en aza indirgeyebilmek için ya az konuşuyorlar ya da daha hızlı konuşmaya çalışıyorlar.

Kekeme olan bireyler konuşma esnasında aldıkları yanlış nefeslerle de takılabilirler. Bu durumu yaşamamak için nefes kontrolünü ele almak kekemeliğin azalmasına etki edecektir. Doğru nefes kontrolü ile bireyler cümleye nasıl başlaması gerektiğini öğrenerek kendini kontrol altına alabilmektedir.

Kekemelik sanıldığı gibi doğuştan gelen bir problem değildir aksine öğrenilmiş ya da vücudun aniden gösterdiği bir reaksiyon ile meydana gelmektedir. Bahsettiğimiz bu durumlar aniden gelişmez, birkaç kere meydana gelmesinin ardından uzun bir süre sonra kemikleşerek sürekliliğini devam ettirebilir.

Kekemeliğe neden olan sebepleri tek bir nedene bağlamadan birkaç nedene ayırabiliriz. Öğrenilmiş olarak bahsettiğimiz kekemelik, küçüklü yaşlarda iken karşılaştığımız bireylerin yaşadıkları kekemeliği benimsemekle ortaya çıkar. Farkında olmadan benimsediğimiz kekemelik sadece bundan meydana gelmez baskı altında kalmak ya da aniden korkutulmak, karanlıkta kalmak, köpek kovalaması, karanlıkta bir cisim görmek gibi nedenler var olmamış kekemeliğin ortaya çıkmasına sebebiyet verir.

Psikolojik nedenler kekemeliğe neden olmaz, sadece var olan durumun yani yatkınlığın ortaya çıkmasını tetikler. Örneğin çocuğun takılmaları kardeşi doğduğunda başlamasaydı, anne ve babanın boşanma sürecinde ya da köpek ısırdığında, hatta kreşe başladığında ortaya çıkabilirdi. Kısacası nedenleri çok çeşitli olmakla birlikte psikolojik faktörler, ortaya çıkan ya da var olan kekemeliğin sıklığını ve şiddetini arttırır.

Yetişkinlerde Kekemelik

Kekemelik, kişilerin özellikle de küçük yaşlarda yaşadıkları olumsuzlukların ardından ortaya çıkan takılmalar ya da duraksamalar şeklinde görülebilir. Meydana gelen bu konuşma sorunu küçüklü yaşlardayken kendiliğinden geçme özelliğine sahip olup uzun bir sürenin ardından yeniden ortaya çıkmaktadır. Tekrardan ortaya çıkan bu kekemelik bireyin diğer bireylerle iletişime geçerken kelime telaffuzunu aksatarak konuşmanın akışını etkilemektedir. Yetişkinlerde yıllanmış takılma sorunlarının kekemelik tedavisinde sıkıntı oluşturduğu taraf nasıl düzeleceği değil, düzelirse geri gelme ihtimalinden kaygılanmalarıdır. 10 günde kekemeliğe son zırvaları ile dolu ülkemizde umursanmayan en önemli konu ise kekemelik problemini atlattığını sanan kişilerin yine bu problemle karşılaşmalarıdır. Bu yüzden öğrenilen tekniklerin yeterli egzersizlerle eğitim sonrasında devamlılığı önemsenmeli ve kontrollerin aksatılmaması gereklidir.

Kekeme bireyler heyecanlandıklarında ve baskı altında hissettiklerinde daha fazla kekelerler bu durum onları içinden çıkamayacağı bir durumla karşı karşıya bırakır ve çözümünü bulana kadar konuşmamayı tercih ederler. Bugün iş görüşmelerinde ya da okul sunumları yapan bireyler heyecanlanırlar ve yapmak istedikleri eylemi anlatırken istemsiz kekelerler o an için bunu atlatabilmek adına cümleye tekrardan başlamak isterler lakin toparlayamadıkları için susmayı tercih ederler. Bunu atlatmak isteyen bireyler çözüm yolları ararlar ve onlara en uygun terapiyle tedavi olmaya başlarlar.

Ancak kekemeliği yenmek için hap ya da cerrahi bir yöntem kullanmak yanlış olabileceği gibi kısa sürelerde de acele davranıp geçmesini beklemek daha da yanlış olur. Alışkanlık haline gelmiş ve yerleşmiş olan kekemeliğin kısa süreli tedaviyle çözüm olabileceğini düşünmek ancak kısa süreli bir çözüm olur.

Kekemelik tedavi yöntemleri olarak, terapilerle çözüm bulmak mümkün ve kesindir.  Şekillendirilmiş konuşma alışkanlığı olarak adlandırılan (slow motion) yöntemi kişiye aktarım aşamasında aynı zamanda diyafram egzersizlerinin paralel olarak yapılması, konuşurken özellikle heyecanlı durumlarda kişilerin killenmesine yol açtığından, kekemeliğin tedavisi nerde doğru nefesin alınması gerektiğinin öğrenilmesi adına yapılması gereken seanslar bulunmaktadır.

Devam eden konuşma yapılarını özellikle de kullanmaya devam ederken, yani konuşurken değiştirmek arızalı bir motoru çalışır haldeyken tamir etmek gibi kolay bir işlem değildir. Konuşma esnasında özellikle de yaşanan ilk hece takılmalarına yönelik kelimeye nasıl başlanacağı hangi ton ve sesin nasıl kullanılacağının öğrenilmesi yani konuşmanın yeniden şekillendirilmesi kekemelik problemine çare olan Shaping tekniğinin getirisidir.

Konuşma Sorunları

Kişilerdeki iletişim bozukluklarının en belirgin olduğu durum konuşma sorunları olarak görülmektedir. İletişim sıkıntılarının getirdiği en büyük sorun ise kişilerin kendine olan güvenini yitirmesi ile sonuçlanmasıdır. Konuşma sorunları çocuk yaşlarda belirginleşmeye başladığında müdahale edilmediğinde artık bu konuşma sorunları adeta bir alışkanlık halinde dil tembelliği şeklinde kalıcı bir hal almaktadır. Özellikle ergenlik dönemine kadar konuşma bozukluğu tedavisi göremeyen bireylerin ergenlik döneminde bu sorunlarla karşı karşıya kalması davranış bozukluklarını ortaya çıkarmaktadır.

Özellikle çocuklarda görülen kekemelik harf hataları veya hızlı konuşma sorunları, henüz oturmuş bir yanlış konuşma alışkanlığına dönüşmeden ya da zaman kaybetmeden konuşma terapileri, dil egzersizleri ile yeni ve kontrollü bir konuşma alışkanlığı kazandırılması ve bunun kişiye benimsetilmesi ile kişi bu konuşma sorunlarından kurtulabilir ancak birey konuşma sorunlarından tamamiyle kurtulmak istemeli ve egzersizlerini aksatmamalıdır.

Yanlış konuşma alışkanlıkları olarak devamlılığından söz edebileceğimiz konuşma sorunları yalnızca yeniden şekillendirilmiş ve konuşmanın akıcılığını ve alt yapısını değiştirebilmekle, yeni konuşma sistemine adapte olup bunu benimseyebilmekle mümkün olur. Konuşma sorunları tedavisi bu yönüyle şiddetli bir azim ve istikrar ister ki, bu öğretiler kişilerde refleks haline dönüşebilsin. Yine sorun olarak tekrar ortaya çıkmaması için bu şarttır. Zamanında oturan sorunlu yapının yinelememesi için bir sorun gözlemlendiğinde yeniden alışkanlık haline gelmeden kontrolün kaybedilmemesi için gerekli seansların takibi yapılmalıdır.

Konuşma bozukluğu ile ilgili olarak takılmaların önüne geçebilmek adına hizmet veren kekemelik tedavi merkezleri kullandıkları yöntemlerle konuşma alışkanlıkları ve konuşmayı destekleyici egzersizleri ile kişilerin bu sorundan kurtulmalarına vesile olurlar.

Konuşma Bozukluğu Terapisi

Konuşma bozuklukları bireyin konuşma sırasında istemsizce meydana getirdiği duraksamalar, takılmalar yahut harf hatalarının sıklıkla olması durumunda görülür. Konuşma bozuklukları bireyin tüm hayatı boyunca ilişki kurması sırasında yaşayabileceği zorluklarla devam eder, birey takılmamak ya da hata yapmamak için dikkat eder, istemsizce gerçekleşen bu bozukluklar bireyi zor bir duruma soktuğu gibi içine kapanmasına neden olabilmektedir.

Heyecanlı anlarda ya da önemsediğimiz birileriyle konuşurken baskı altında hissettiğimizde veya öfkeli anlarda sinirlenen bireyler normalden daha çok takılırlar. Bu durum beyin fonksiyonlarımızın hızlı düşünüp kurmak istediğimiz birden fazla cümle yüzünden hata yapmamıza sebep olur. Konuşma bozukluğu olan bireyler bu durumlarla karşı karşıya geldiklerinden konuşmak istemez ve uzaklaşmaya çalışırlar.

Konuşma bozukluğu terapisi bütünüyle uzun süreçler isteyen metotlardan oluşmaktadır. Bu bozukluklar yapısı gereği artık alışkanlık haline geldiğinden bu durumdan kurtulmak istemek kısa süreçlerle sonuç alınabilecek bir durum değildir. Uzun süreler sonucunda takılmadan ya da hata yapmadan konuşmak ve bunu benimseyebilirken günlük hayatımıza yansıtmak istemek kolay olmayacağı gibi üstesinden gelinmeyecek bir problem değildir. konuşma bozukluğu terapileri işte bu kısımda bireylerin benimseyeme çalıştığı konuşma stilinin seanslar eşliğinde sürekli tekrarlanmasıyla tamamen farklı bir alışkanlık elde etmeye yarar.

Konuşma bozukluğu terapileri ile kişiler, karşılaştıkları her olayda, günlük hayatlarında, heyecanlandıklarında veya öfkeli durumlarda kontrollü konuşma stiliyle konuşmanın akışını şekillendirebilecek duruma gelirler, buda aldıkları temel eğitimin, kontrol süreçleriyle devam etmesini sağlayacaktır. Ortama uyum sağlayamayan kişilerin söz konusu terapiye adepte olması ve konuşma terapisinden verim alması söz konusu olmayabilir. Konuşma bozukluğu terapisi dil- dudak çalışmalarının kişiye özel olarak planlandığı detaylı seanslardır. Merkezimizde kullandığımız ‘shaping tekniği’ dünya çapında kullanılan bir tekniktir, bu teknik akıcılığı şekillendirerek bireyin takılmadan konuşmasına ve hatalarını olabildiğince aza indirmesine yardımcı olduğu gibi doğru nefes teknikleriyle çözüm olmaya devam etmektedir.

Dil ve Konuşma Terapisi Faydaları

Kişilerde konuşma sırasında yaşanan ani duraksamalar ve harf hataları konuşma bozukluğu olarak nitelendirilebilir. Bu konuşma bozuklukları sık sık meydana geldiğinde ve heyecanlı anlarda arttığında konuşma bozuklukları sınıfında yer alır. Bireyler baskı altında hissettiklerinde ve makam sahibi birileriyle konuştuklarında konuşma problemleri artmaktadır. Bu durumu en aza indirgeyebilmek ve tamamen kurtulmak için tedavi yolları aranır ve en uygun terapi seçilerek eğitime başlanır.

Bu terapiler kişinin yaşına, yaşantısına ve hayatına uygun seçilmiş olup eğitim süresince ve sonrasında devam edebilen bir yapıya sahip olmalıdır. Bireyde uzun yıllar var olan konuşma bozukluklarının kısa sürede çözüm olmasını düşünmek var olan konuşma bozukluğunun geri gelmesiyle hayal kırıklığına uğratabilir. Bu yüzden uzun süreli eğitim metotları bireyin konuşma problemini kontrollü bir alışkanlık haline getirerek uzun süreli çözüm sağlar.

Dil ve konuşma terapistleri konuşma problemlerinin telafisinde bireylerin durumuna göre onların sorunlarının tam olarak tespit ve teşhisiyle başlayan bir yapıyı egzersizler eşliğinde yönetmektedir. Dil ve konuşma terapisti, işitebilen her çocuğun bir şekilde konuşturulabileceğini bilen bir düşünce yapısıyla hareket ederken, bireylerin öncesinde yaşamış olduğu sıkıntılı olayları da göz önünde bulundurarak konuşmasında sıkıntı çıkaran sorunların öncelikle kaybolmasını sağlamak adına girişimlerde bulunmalıdır.

Konuşma bozuklukları alışılmış bir eylem olarak ilerler ve bireyin artık konuşurken vazgeçemediği bir tik şeklinde devam eder. Bu alışılmış konuşma bozukluklarının sürekliliğini yitirmek ancak başka doğru bir alışkanlıkla giderilebilir. Biz bu konuda terapilerimiz de bireyi tamamen farklı bir konuşma şekline ayak uydurmasını sağlayarak günlük konuşma stilini benimseyebilmesine yardımcı oluyoruz. Azim ve istek sonucunda bireyler öğrendikleri bu konuşma stilini günlük hayatına da uygulayarak konuşma problemlerinden kurtuluyor.

{$footer_yazisi}